โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
BURIRAM PITHAYAKHOM SCHOOL
Student Management Unit
   
 
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์  
 
เมษายน รายการ
7 รายงานตัวนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.4 ประเภท ม.3 เดิม
9 รับมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.1 และประชุมผู้ปกครอง
10 รับมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนต่อ ม.4 และประชุมผู้ปกครอง
11 อนุมัติผู้จบการศึกษา ม.3 และ ม.6 (รอบ2)
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
         
         
 
Username:
 
Password:
 
 
      Website counter
 
 
2013-2014 © copyright by burirampithayakom all rights reserved